U okviru klinike “Veterinar” nalazi se laboratorija koja omogućava da se sa najsavremenijom opremom u vrlo kratkom vremenu dobiju rezultati koji mogu pomoći u dijagnostici bolesti vašeg kućnog ljubimca. 

 PRETRAGE KRVI

 • Laboratorijski pregled krvi je jedan od najvažnijih pokazatelja stanja organizma. U roku od samo nekoliko sekundi, pomoću hematološkog analizatora dobijamo kompletnu krvnu sliku (KKS) pacijenta, koja nam daje važne informacije o zdravlju, a deo je rutinskih pregleda u određenim razdobljima života ili pri nekim stanjima. Obuhvata analizu crvenih i belih krvnih zrnaca, krvnih pločica, odnosno trombocita.
 • Biohemijske analize krvi podrazumevaju testiranje brojnih parametara čije vrednosti pružaju uvid u funkcionisanje pojedinih organa i organizma kao celine. Ove analize nam omogućavaju da odmah po uzimanju uzorka krvi, i to u roku od 10 - 15 minuta imamo dostupne rezultate, što znatno olakšava i ubrzava preciznu dijagnostiku. Preporučljivo je i da se pre svake hirurške intervencije provere biohemijski parametri krvi, kako bi nam ukazali na eventualna odstupanja od normalnih vrednosti, i samim tim sprečili probleme koji mogu da se jave usled toga. 

 SKARIFIKAT KOŽE

 • Uzimanjem skarifikata sa kože vašeg kućnog ljubimca, mikroskopskom dijagnostikom se vrlo lako i jednostavno može utvrditi prisustvo ektoparazita (demodeks, šuga...) na koži.

 BRZI DIJAGNOSTIČKI TESTOVI

 • Dostupni brzi dijagnostički testovi omogućavaju nam da uradimo dijagnostiku eventualnog prisustva nekog infektivnog oboljenja kod vašeg ljubimca, kao što su: infektivne bolesti mačaka ( FIV, FeLV ), infektivne bolesti pasa (štenećak, infekcije korona virusom), giardia, erlihija, lajmska bolest, srčani crv.

 ODREĐIVANJE PLODNIH DANA

 • U laboratoriji klinike “Veterinar” sprovode se dve metode za određivanje plodnih dana kod kuja, odnosno najoptimalnijeg vremena za parenje, i to određivanjem nivoa progesterona u krvi, kao i pregledom citovaginalnog brisa kuje.

 PREGLED MESA NA TRIHINELOZU

 • Pregled svinjskog mesa na prisustvo larve Trichinela-e spiralis metodama kompresije i veštačke digestije.

 SARADNJA SA REFERENTNIM VETERINARSKIM USTANOVAMA

 •     Mikrobiološke analize (sa antibiogramom i antimikogramom)
 •     Parazitološke analize (ekto i endo paraziti)
 •     Serološke analize
 •     Alergo testovi
 •     Određivanje titra antitela na virus besnila
 •     Patohistološke analize kod sumnji na maligne promene